Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse (DWRS)

Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse vart oppretta i 1927, då den siste eigaren av Baroniet Rosendal ikkje hadde nære arvingar etter seg. 1600tals slottet med tilhøyrande eigedomar vart samla gitt i gåve til Universitetet i Oslo.

Historikk:

Av Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker ved Baroniet Rosendal

Det dansknorske Rosendal (nynorsk, pdf)

Det dansknorske Rosendal (bokmål, pdf)

Årsrapportar

Årsrapport 2014 Baroniet Rosendal (pdf, 7,5 MB)

Årsrapport 2013 Baroniet Rosendal (pdf, 5,7 MB)

Årsrapport 2012 Baroniet Rosendal (pdf, 6,6 MB)

Årsrapport 2011 Baroniet Rosendal (pdf, 7Mb)

Årsrapport 2010 Baroniet Rosendal (pdf, 12 Mb)

Årsrapport 2009 Baroniet Rosendal (pdf, 2 MB)

Årsrapport 2008 Baroniet Rosendal (pdf, 4 Mb)

Statutter Baroniet Rosendal

Tilbakeblikk: Kulturprogrammet på Baroniet Rosendal 1990-2014 (pdf)

 

Meir omfattande dokumentasjon av Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse (DWRS) vil på sikt verta lagt ut her.

 

Rosendalsarkivet

Museet Baroniet Rosendal og Statsarkivet i Bergen har samarbeidd om å digitalisera deler av Rosendalsarkivet og materiale frå andre arkiv som gjeld eigedom eller personar knytt til Rosendal. Over 60 protokollar, lister, brev, dikt, teikningar og likande er avfotografert og lagt ut i det digitale Rosendalsarkivet.

Gå til det digitale Rosendalsarkivet her

 

Omtale av Baroniet Rosendal på www.uio.no

Baroniet Rosendal får 5 millionar til besøkssenter

Nettsider under www.uniform.no med emneord “Baroniet Rosendal”

Kulturprogrammet på Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal trenger mer penger

Gave til Baroniet Rosendal

 

Anna

Rektor ved Universitetet i Oslo: opning av kunstutstillinga “Kvinnene kommer!” 21. juni 2013

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page